Stolpe og kabelarbeid

Vi har gjennom mange år utført stolpe- og kabelarbeid for TrønderEnergi og har anleggsarbeidere som er godkjent for AUS arbeid.