Prosjekter

Et utvalg av våre prosjekter er :
Omlegging og opparbeidelse av nytt lysløypeanlegg på Leinstrand
Legging av 6000 meter høyspentkabel fra Mosjøen til Løvøya, Tydal Kommune
Graving for nye fjernvarmeanlegg på Nypvang Skole og Vikhammer Skole
Gravearbeider i forbindelse med reparasjon av kabelfeil og utskifting av gatelys i Trondheim Kommune.
Graving av 1800 m. kabelgrøft og legging av kabel, kryssing av off. veg, meisling og nedstøpning av kabler i bekk på Reinås, Trondheim