Drenering

Mange fuktproblemer i kjellere kan løses ved å grave opp, fuktsikre, drenere og etterisolere rundt grunnmuren.
Utbedring av drenering rundt hus og industrieiendommer er noe BS Maskin AS har årelang erfaring med.